Medlem av Norgeseliten logo

  1. Hjem
  2. Lokale tjenester
  3. Internkontroll
  1. Hjem
  2. Lokale tjenester
  3. Internkontroll

Internkontroll-skjermbilde.PNG

Elektriske anlegg skal utføres, drives og vedlikeholdes slik at de ikke frembyr  fare for liv, helse og materielle verdier.

På lik linje med Arbeidstilsynet er ditt lokale elektrisitetstilsyn pålagt å etterse at gjeldende lover og forskrifter blir fulgt. Myndighetene har nå innskjerpet kontrollrutinene.

Manglende interkontrollrutiner og dokumentasjon kan få alvorlige økonomiske og strafferettslige konsekvenser. Dessuten krever forsikringsselskapene vanligvis dokumentasjon på at internkontrollen er gjennomført etter forskriftene, før oppgjør kan finne sted.

For å være sikker kan du overlate den til oss. Internkontroll av næringsbygg er et av våre spesialområder.

This site uses cookies. For more information click here.